Contact

Samenstelling van het bestuur van de Stichting New Sound – Delft

 Jan Doorduijn  Voorzitter
 Mea Hofman  Penningmeester 
 José van Heusden  Secretaris 
 Henri Kluin  Algemeen 
Ton Lahnstein  Algemeen – bibliothecaris

 

 

 

 

 

Het koor repeteert iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de aula van Abtswoude, Aart v.d. Leeuwlaan 332, Delft.

E-mail: secretaris@newsound-delft.nl
Telefoon: 06-23454910
Rekeningnummer: NL97INGB0004481032 t.n.v. penningmeester   Stichting New Sound te Delft